2500 år gamle lydmasker i nye drakter


«Vi ønsker støtte prosjektet på bakgrunn av forskning og samarbeid mellom Hellas og Norge, da det er med på å spenne bro mellom teater i det gamle Hellas og moderne Norge; mellom utøvende teater og forskning/refleksjon, rekonstruksjon og bruk av gamle teknikker.»
Jorunn Økland, Det norske institutt i Athen

Et kunstnerisk- og vitenskapelig forskningsarbeid initiert av Janne Hoem, i samarbeid med maskemaker, forsker og professor Thanos Vovolis, professor emeritus Yiannis Mourjopoulos ved det akustiske laboratoriet ved Universitetet i Patras, Det norske institutt i Athen, den norske ambassade i Athen, og de norske eklektiske, utvidete vokalistene Øystein Elle og Elfi Sverdrup. Støttet av Norsk kulturråd, FFUK og Vestfold og Telemark fylkeskommune.
De 2500 år gamle akustiske resonansmaskene fra de greske tragediene kunne bringe både utøver og performer gjennom ekstase og katarsis. Lydmaskene var et instrument som skulle hele de lidende og syke.

Prosjektet søker en skuespiller som forsvinner i sitt søk mot kollektiv identitet. Ved å løfte en dypere bevissthet til overflaten trer vi inn i et landskap bortenfor logikk og rasjonell tankegang. Vi trekker publikum mot deres egen sensibilitet, og søker i det innvendige teatret hos både tilskuer og utøvere. Prosjektet har ført til ny, vitenskapelig forskning foretatt ved Epidaurus-teatret i mai 2022, som er publisert i Acta Acustica Journal.